Öğretim Üyeleri / Görevlileri

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sevgi Bayarı

Prof. Dr. Celal Bayrak

Prof. Dr. Altuğ Arda   (Kişisel Web)

Prof. Dr. Özgür Özcan

Doç. Dr. Deniz Gürçay

Doç. Dr. Sema Çıldır

Doç. Dr. Işıl Aykutlu

Öğretim Görevlileri:

Öğr. Gör. Ceren Başal

Emekli Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Abak

Prof. Dr. Atilla Eren

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Webmaster e-posta: serkanekinci@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara