Öğretim Üyeleri / Görevlileri

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Celal Bayrak (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sevgi Bayarı

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Prof. Dr. Altuğ Arda   (Kişisel Web)

Doç. Dr. Özgür Özcan

Doç. Dr. Deniz Gürçay

Doç. Dr. Sema Çıldır

Yrd. Doç. Dr. Işıl Aykutlu

Öğretim Görevlileri:

---

Emekli Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Abak

Prof. Dr. Atilla Eren

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Webmaster e-posta: serkanekinci@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara