Hacettepe Üniversitesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Genel Tanıtım

1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası gereği Eğitim Fakülteleri kurularak ilk ve ortaöğretime öğretmen yetiştirme görevi bu fakültelere verilmiştir. Buna göre kimya, fizik, biyoloji ve matematik öğretmeni yetiştiren Ana Bilim Dalları Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde toplanmıştır. İlk öğrenci alımı 1982-1983 öğretim yılında ön kayıt işlemleriyle yapılmış ve daha sonraki yıllarda ÖSYM ile öğrenci alınmış ve her yıl alınan öğrenci sayısının 30 olması öngörülmüştür. 1983-1985 yılları arasında Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültelerinin öğretim elemanlarının katkılarıyla eğitimi gerçekleşmiştir.

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı programı ağırlıklı olarak fizik öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Ana bilim dalında, fizik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle fizik öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ana bilim dalının temel hedefi, ülkemiz ortaöğretim okullarına nitelikli fizik öğretmeni yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar. Mezunlarımızın bir kısmı çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak ve bazı mezunlarımız da çeşitli dershanelerde fizik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

Ana Bilim Dalımızda, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü Programları da yürütülmektedir. Bu programlar yardımıyla, düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten yeni öğretim elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir. Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalının eğitim süresi 4 yıl olup kendi alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla her yıl ortalama 150 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Webmaster e-posta: serkanekinci@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara